Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Mirtazapin

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS MIRTA; MIRTA-M; MIRTA-M/MI
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí 30-80 ng/mL
Poměr N-desmethyl mirtazapin/mirtazapin 0,2-1,2
Toxicita možná od 1000 ng/mL
Hodnotí odborník

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktory přepočtu:

  • µg/L= 3,77 nmol/L pro mirtazapin
  • µg/L= 3,98 nmol/L pro N-desmethyl mirtazapin

Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62

 
Citlivost Limit kvantifikace 8,0 ng/mL