Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

V

Název metody Materiál Telefon
Vankomycin
  • Sérum nebo plazma (K2 nebo K3-EDTA a Li-heparinizovaná plazma).
  • Zkumavky obsahující separační gel nebyly pro použití ověřeny.

 

 

495 833 765
Vápník (Ca)

sérum, plazma, moč, punktát

495 833 140
Vápník ionizovaný

sérum, plná krev

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Varianty v genu DPYD

 nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Varicella zoster virus (VZV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Vazebná kapacita železa

sérum, plazma

495 833 140
Venlafaxin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Verapamil v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Vigabatrin

 sérum

495 833 765
Virus hepatitidy A (HAV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – precore mutanta

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – rezistence na antivirotika (lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine, emtricitabine)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) – genotypizace

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) – rezistence na antivirotika (simeprevir)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy E (HEV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus parotitidy

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), sliny, moč (5 - 10 ml), plodová voda

495 833 866
Virus spalniček

nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Vitamín A (retinol) + zátěžový toleranční test

sérum

495 833 738
Vitamín B12 (Cyanokobalamin)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Vitamín C

plazma (heparin)

495 833 735
Vitamín D - 1,25 dihydroxyvitamín D

sérum

495 833 738
Vitamín D - 25 hydroxyvitamín D

sérum, plazma (heparin, EDTA)

495 833 738
Vitamín E (tokoferol)

sérum, plazma (heparin)

495 833 738
Vlákna ve stolici

stolice

495 833 709
495 833 734
Volné lehké řetězce kappa (FLC kappa)

sérum

495 833 735
Volné lehké řetězce lambda (FLC lambda)

sérum

495 833 735
Volný hemoglobin v plazmě

plazma (heparin)

495 832 321
495 833 719
Vorikonazol

sérum, plazma

  • srážlivá žilní krev (červené víčko)
  • nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko) 
495 833 765
Vyšetření Aneuploidií chromosomů 13,18, 21 X a Y s možností rozšíření řady vyšetření chromozomů 15,16 a 22

nativní plodová voda, nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, buňky CVS, tkáň, kostní dřeň, bukální stěr

495 833 865 (38 04)
Vyšetření c.1138 v genu FGFR3 metodou HRM (Achondroplazie)

 nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Vyšetření genetické predispozice k celiakii (HLA – DQ2, DQ8)

 nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Vyšetření chromosomálních aberací u AML

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření IGH přestavby

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření KMT2A přestaveb

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření minimální residuální nemoci u IGH přestaveb pomocí MPS (NGS)

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Vyšetření močového sedimentu ve fázovém kontrastu

moč sbíraná přesně 3 hodiny, celkový objem se odevzdá do laboratoře bezprostředně po mikci

495 833 709
495 833 734
Vyšetření mutací tyrosinkinázové domény (TKD) D835 v genu FLT3

 nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň 3 ml

495 833 865 (24 29)
Vyšetření mutací v genech sekvenační analýzou metodou Sanger

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Vyšetření mutací v genu CFTR

nesrážlivá EDTA krev periferní, amniová tekutina, kultivované amniocyty, CVS

 

495 833 866 (30 40)
Vyšetření mutací v genu pro calreticulin
  • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2-5 ml)
  • kostní dřeň
495 833 865 (24 29)
Vyšetření PML::RARα a sledování minimální residuální nemoci

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření potransplantačního chimerismu pomocí STR lokusů a amelogeninového genu

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 865 (24 29)
Vyšetření potransplantačního T-buněčného chimerismu pomocí STR lokusů a amelogeninového genu

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 - 12 ml, nutno získat dostatečný počet buněk pro separaci

495 833 865 (24 29)
Vyšetření přestaveb lehkých řetězců imunoglobulinů (IgK a L)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření přítomnosti fúzního genu ETV6::RUNX1 (TEL-AML1)

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření přítomnosti fúzního genu TCF3::PBX 1 (E2A-PBX1)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření somatických variant v genu JAK2 Sangerovým sekvenováním

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variability DNA markerů dárce-příjemce kostní dřeně či PKB metodami PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 866 (30 40)
Vyšetření variant genů IDH1 a IDH2

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variant germinálního genomu metodou MPS (Hereditární nádorové syndromy)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5 ml (2x)

495 833 865 (32 97)
Vyšetření variant somatického genomu metodou masivního paralelního skevenování (NGS)

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)