Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

V

Název metody Materiál Telefon
Vankomycin
  • Sérum nebo plazma (K2 nebo K3-EDTA a Li-heparinizovaná plazma).
  • Zkumavky obsahující separační gel nebyly pro použití ověřeny.

 

 

495 833 765
Vápník (Ca)

sérum, plazma, moč, punktát

495 833 140
Vápník ionizovaný

sérum, plná krev

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Varicella zoster virus (VZV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Vazebná kapacita železa

sérum, plazma

495 833 140
Venlafaxin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Verapamil v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Vigabatrin

 sérum

495 833 765
Virus hepatitidy A (HAV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – precore mutanta

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – rezistence na antivirotika (lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine, emtricitabine)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) – genotypizace

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) – rezistence na antivirotika (simeprevir)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy E (HEV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus parotitidy

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), sliny, moč (5 - 10 ml), plodová voda

495 833 866
Virus spalniček

nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Vitamín A (retinol) + zátěžový toleranční test

sérum

495 833 738
Vitamín B12 (Cyanokobalamin)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Vitamín C

plazma (heparin)

495 833 735
Vitamín D - 1,25 dihydroxyvitamín D

sérum

495 833 738
Vitamín D - 25 hydroxyvitamín D

sérum, plazma (heparin, EDTA)

495 833 738
Vitamín E (tokoferol)

sérum, plazma (heparin)

495 833 738
Vlákna ve stolici

stolice

495 833 709
495 833 734
Volné lehké řetězce kappa (FLC kappa)

sérum

495 833 735
Volné lehké řetězce lambda (FLC lambda)

sérum

495 833 735
Volný hemoglobin v plazmě

plazma (heparin)

495 832 321
495 833 719
Vorikonazol

sérum, plazma

  • srážlivá žilní krev (červené víčko)
  • nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko) 
495 833 765
Vyšetření c.1138 v genu FGFR3 metodou HRM (Achondroplazie)

 nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Vyšetření genetické predispozice k celiakii (HLA – DQ2, DQ8)

 nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Vyšetření minimální residuální nemoci u IGVH přestaveb pomocí MPS

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)
Vyšetření močového sedimentu ve fázovém kontrastu

moč sbíraná přesně 3 hodiny, celkový objem se odevzdá do laboratoře bezprostředně po mikci

495 833 709
495 833 734
Vyšetření mutací v genech NF1 a NF2 metodou MPS

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

 

495 833 866 (21 46)
Vyšetření mutací v genech sekvenační analýzou metodou Sanger

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Vyšetření mutací v genu CFTR

nesrážlivá EDTA krev periferní

 

495 833 866 (30 40)
Vyšetření mutací v genu pro konexin 26 (GJB2 gen)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)
Vyšetření potransplantačního chimerismu pomocí STR lokusů a amelogeninového genu

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 866 (30 40)
Vyšetření variability DNA markerů dárce-příjemce kostní dřeně či PKB metodami PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 866 (30 40)