Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

O

Název metody Materiál Telefon
Okultní krvácení

stolice

495 833 734
495 832 294
Olanzapin + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Olovo (Pb)

nesrážlivá krev, moč

495 833 759
Opiáty - skupinově

moč (5 ml) 

495 832 321
495 833 719
Orosomukoid

sérum, Li-heparinovaná a K2-EDTA plazma

495 833 140
Osmolalita

sérum, moč

495 833 140
Osteokalcin - od. 6.5.2013 NEVYŠETŘUJEME

sérum, plazma

495 833 736
Oxaláty

moč - průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách

495 832 664
Oxazepam

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Oxcarbazepin

sérum

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765