Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Ústav klinické biochemie a diagnostikyVítejte!

Vítejte na stránkách Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Datum publikování: 10.05.2010

Ústav klinické biochemie a diagnostiky

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

spolupráce klinické laboratoře se všemi svými partnery je nezbytně založena na vzájemné komunikaci a dostupnosti potřebných informací. Tyto stránky Vám poskytnou informace o organizačním členění našeho Ústavu, seznamu našich pracovníků, přehled potřebných žádanek pro jednotlivá vyšetření a především laboratorní příručku. Tato příručka obsahuje nejen informace o činnosti Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové, ale především seznam prováděných metod, včetně požadavků na odběr biologického materiálu, principů metody a základními údaji pro interpretaci výsledků.

Laboratorní příručka je pouze základní informací a podkladem pro další komunikaci a oceníme jakékoliv připomínky, návrhy na zlepšení nebo možnosti spolupráce na rutinní i vědecké bázi.

doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
přednosta Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové

V Hradci Králové, dne 27. 4. 2023

 


 


 

Datum publikování: 28.02.2010