Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Regionální seminář 14.12.2023

9,30 hod,  posluchárna ÚKBD FN Hradec Králové (4.p). PROGRAM