Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vitamín A (retinol)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS AVIT
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly
muži:
ženy:
0,92-2,76 µmol/l
0,88-2,64 µmol/l

 

Preanalytika

Zabránit hemolýze. Chránit před světlem.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny