Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Oligoklonální frakce IgG

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 659
Biologický materiál

sérum a likvor

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2-3 týdny
Zkratka v LIS OIGG
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Referenční intervaly

Komentářem hodnotí odborník.

Preanalytika

Nutno dodat současně krev a likvor.

Stabilita při teplotě -20 °C Sérum: 12 týdnů. Likvor: 3 týdny.
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Další poznámky

vyšetření bylo k 1.1.2017 vyřazeno ze spektra metod ÚKBD