Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Genotypizace apolipoproteinu E (kodony 112 a 158) metodou PCR/RFLP

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 866 (30 40)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev-periferní

 

Množství 2 - 5
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 2-3 týdny, urgentní vyšetření 3-4 dny
Zkratka v LIS apoE
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Součástí kompletně vyplněné oboustranné žádanky musí být informovaný souhlas s DNA analýzou
  • Materiál do 72 hodin po odběru dodat do laboratoře, při delším skladování nutno zamrazit na -20 °C a na žádanku napsat poznámku „ ZAMRAZENO“.
     
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 72 hodin
Další poznámky
  • Vyšetření mohou požadovat odbornosti: 208, 105, 305, 209
  • Vyšetření lze provést u diagnóz: E78.9
Forma výsledku Příslušný genotyp vyjádřen dle běžné klasifikace (apoE 2/2, 2/3, 3/3, 4/3,4/4, 2/4)