Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Ambulantní provoz v červenci a v srpnu 2024

Omezení