Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Úsek RIA a imunochemických analýz

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Tichá Alena, RNDr. Mgr.,Ph.D. Vedoucí úseku 495 832 241
alena.ticha@fnhk.cz
Beránková Monika, RNDr.,Ph. D. Analytička 495 832 429
monika.berankova@fnhk.cz
Malířová Eva, PharmDr. Analytička 495 833 297
eva.malirova@fnhk.cz
Vlčková Denisa Úseková laborantka 495 832 743
Hájková Ivana Laborantka 495 832 743
Svobodová Iveta Laborantka 495 832 743

Počet zobrazených pracovníků: 6