Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Vedení ÚKBD

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Pavlíková Ladislava, prim. MUDr. Přednostka ústavu-pověřena vedením, lékařka 495 832 165
495 833 810
ladislava.pavlikova@fnhk.cz
Hyšpler Radomír, MUDr.,Ph.D. Zástupce vedoucího laboratoře 495 832 241
radomir.hyspler@fnhk.cz
Blažková Jana, Bc. Vedoucí laborantka 495 833 377
jana.blazkova@fnhk.cz
Jokešová Iveta, Bc. Zástupce vedoucí laborantky 495 833 765
iveta.jokesova@fnhk.cz

Počet zobrazených pracovníků: 4