Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Špirková Jana, Ing. Vedoucí úseku 495 833 623
jana.spirkova@fnhk.cz
Holečková Magdalena, PharmDr. Zástupce vedoucího úseku 495 832 529
magdalena.holeckova@fnhk.cz
Silbernáglová Gabriela Úseková laborantka 495 833 734
Brendlová Ellen Laborantka 495 833 734
Hlubučková Alena Laborantka
Soukupová Marie,Dis. Laborantka 495 833 734
Šafránková Kateřina Laborantka 495 833 734
Vítková Kateřina Laborantka 495 833 734
Šumpichová Aneta laboratorní asistentka 495 833 734

Počet zobrazených pracovníků: 9