Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Úsek speciálních analýz

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Vávrová Jaroslava, Ing.,Ph.D. Vedoucí úseku 495 833 442
jaroslava.vavrova@fnhk.cz
Tomášová Adéla, ing. Analytička 495 832 429
adela.tomasova@fnhk.cz
Rašková Kristina Úseková laborantka 495 833 735
Burešová-Nedvídková Jaroslava, Mgr. Laborantka 495 833 738
Faltysová Hana Laborantka 495 832 380
Kvasnička David Laborant 495 826 64
Marešová Gabriela, Bc. Laborantka 495 833 659
Středová Kateřina Laborantka 495 833 735
Trnková Iva Laborantka 495 833 738

Počet zobrazených pracovníků: 9