Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Úsek molekulární biologie

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Gančarčíková Markéta, Mgr. Vedoucí úseku 495 833 744
marketa.gancarcikova@fnhk.cz
Beránek Martin, prof. PharmDr.,Ph.D. Zástupce vedoucího úseku 495 833 040
beranek@lfhk.cuni.cz
Hrochová Kateřina, Ing. Analytička 495 832 767
katerina.hrochova@fnhk.cz
Růžičková Barbora, Mgr. Analytička 495 833 864
barbora.ruzickova@fnhk.cz
Ryšavá Lenka, Mgr. Analytička 495 833 864
lenka.rysava@fnhk.cz
Řehounková Michaela, RNDr. Analytička 495 833 744
michaela.rehounkova1@fnhk.cz
Hypiusová Věra Úseková laborantka 495 833 866
Hegerová Jaroslava, Bc. Laborantka 495 833 866
Jiruchová Zuzana, Bc. Laborantka 495 833 866
Loudová Monika Laborantka 495 833 866
Miholová Kateřina,DiS. Laborantka 495 833 866
Mikačová Kateřina,DiS. Laborantka 495 833 866
Papík Zdeněk,DiS. Laborant 495 832 640
Štveráková Tereza, Bc. Laborantka 495 833 866
Vávrová Šárka, Bc. Laborantka 495 833 866

Počet zobrazených pracovníků: 15