Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Regionální seminář ZRUŠEN

 Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace je plánovaný regionální seminář ÚKBD dne 7.12.2021 ZRUŠEN.