Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Preanalytika-AAS

Biologický materiál (krev, moč, tkáně, vlasy, atd.) pro stanovení stopových prvků odebírat do takových odběrových nádob, aby nedošlo ke kontaminaci z vnějšího prostředí. Odběr vzorků na stopové prvky se nesmí provádět do skleněných zkumavek, nutno používat umělohmotné nádobky.

Vhodná odběrová nádoba

Odběr by měl být proveden do speciálních odběrových zkumavek určených pro stopovou analýzu:

Odběr krve

BD Vacutainer Trace Element, k.č. 368381, 6 ml (K2EDTA)
BD Vacutainer Trace Element, k.č. 368380, 6 ml (Clot Activator)
SARSTEDT S-Monovette for Trace Metal analysis, k.č 01.1604.400, 7,5 ml (Li-Hep)
SARSTEDT Needle 21 G for metal analysis, k.č. 85.1162.400

Sběr močí

Na ÚKBD k dispozici 3 l nádoby pro 24 hodinový sběr moči (BD Container, k.č. 364982) - místnost B346 laboratoř AAS. Pokyny pro sběr moči viz kapitola G04.

Lze využít též jakýkoliv umělohmotný kanystr speciálně vymytý :

Speciální mytí: (Doporučeno výrobcem přístroje, informace ze školení ATI Unicam, Cambridge, UK, 1994)

Nádobu několikrát vypláchnout vodou a poté ještě deionizovananou vodou
Nádobu naplnit 10% kyselinou dusičnou Suprapur (Merck), nechat namáčet 24 hodin.
Kyselinu z nádoby vylít, nádobu 3x vypláchnout deionizovanou vodou a nechat volně usušit

Odběr tkáně

do umělohmotných eppendorfských zkumavek, zmrazit na -20°C, pokud nelze dodat tkáň do laboratoře bezprostředně po odběru

Správné množství biologického materiálu

 

Stopové prvky v moči (Zn,Cu,Cd,Pb,Mn,Cr): 10 ml moči z 24 hodinového sběru

diurézu odměřujeme z důvodu nebezpečí kontaminace tak, že po promíchání celkového objemu nasbírané moče, nejprve odlijeme ze sběrné nádoby 10 ml moče do umělohmotné zkumavky (Sarstedt – žluté víčko), potom obvyklým způsobem změříme nasbíraný objem moče, ke zjištěnému množství 10 ml přičteme a zapíšeme na žádanku.

Stopové prvky v séru (Zn, Cu, Se, Cd, Mn, Cr):

jednotlivě stačí 1 ml zcentrifugovaného séra nebo plazmy, pro kombinaci Cu, Zn s jinými prvky potřeba 2 ml séra nebo nesrážlivé krve

Stopové prvky v plné nesrážlivé krvi (Pb): stačí 1 ml nesrážlivé krve

 

Stanovení Mg v erytrocytech 

4 ml nesrážlivé krve (heparin litný). Ihned po odběru nutno dodat materiál do laboratoře, kde se provede hemolyzát z krvinek. Hemolyzát se uchovává při –20 °C do doby analýzy.
POZOR: příjem vzorku pouze v pracovní době 7-15 hod