Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Změna referenčního rozmezí - AFP

S účinností od 20.2.2017 došlo ke změně referenčního rozmezí pro stanovení AFP. Informace najdete v odkazu AFP.