Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Výpočtové vztahy

Podle Doporučení ČSKB a ČKS doplňujeme stávající měření lipidů o výpočet non HDL cholesterolu. Více informací zde: non HDL Cholesterol

Podle Doporučení ČSKB a ČNS doplňujeme výpočtové vztahy pro likvor. Více informací zde: Likvor výpočty