Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 TSI od 1.1.2018

 Od 1.1.2018 zařazujeme do spektra nabízených vyšetření tyreostimulující imunoglobuliny (TSI)