Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Regionální seminář v oboru klinická biochemie

dne 12. 12. 2017  od 9.30 hodin v posluchárně ÚKBD, budova č.22, 4.p. PROGRAM