Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 PlGF v prenatálním screeningu v 1.trimestru

od 1.10. 2019 laboratoř ÚKBD FN HK provádí vyšetření placentárního růstového faktoru v rámci prenatálního screeningu v 1.trimestru. Více informací – viz metoda PlGF SCR