Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Thyreoglobulin

 
Úsek Úsek RIA a imunochemických analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 7 dnů , urgentní vyšetření po dohodě s VŠ
Zkratka v LIS TG..
Dostupné statim NE
Jednotka µg/l
Referenční intervaly

1,6-50 µg/l od 1.4.2017

Preanalytika

Odběry by měly být prováděny před zahájením léčby.

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra. Ke stanovení nelze použít hemolytická séra.
Interpretace

Současná přítomnost anti-TG protilátek může způsobit falešnou negativitu, proto s každým stanovením TG by se mělo provádět i stanovení anti-TG protilátek.

Stabilita při teplotě -20 °C do stanovení
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Další poznámky

ZMĚNA METODIKY STANOVENÍ TG! Od 1.4.2017 provádíme stanovení TG nově metodou CLIA (firma Beckman Coulter, analyzátor Access 2) s nižším detekčním limitem stanovení - 0,1µg/l. Porovnáním výsledků s dosavadní metodou byla získána korelace ACCESS = 1,36xKryptor (původní metoda). Nová metoda poskytuje mírně vyšší výsledky. Referenční rozmezí jsou změněna dle příbalového letáku výrobce na 1,6-50 µg/l. Věnujte zvýšenou pozornost hodnocení výsledků.

Vyšetřujeme od 1. 4. 2015