Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Interleukin 6

Od 26.3.2018 vyšetřuje naše laboratoř interleukin 6 v séru (plazmě) a v plodové vodě, dostupné také v režimu STATIM.