Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Glomerulární filtrace

Od 1.6.2018 podle Doporučení ČSKB a KDIGO 2012 zavádíme nové rovnice odhadu glomerulární flitrace, více informací: CKD-EPI, DOPORUČENÍ ČSKB