Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Biobanka - projekt BBMRI

  • Banka klinických vzorků (BBMRI) je součástí evropského projektu (OP VaVpl RECAMO) pro dlouhodobé uchovávání biologického materiálu onkologických pacientů se záměrem výzkumu a rozvoje pro vývoj nových metod prevence, diagnostiky a léčení.
  • Archivace se provádí anonymně. U vzorků se odstraňuje veškerá identifikace a označují se anonymním kódem. Vzorky se následně zpracují a zůstanou uloženy v bance, dokud se nespotřebují - budou použity pouze k výzkumu nádorových onemocnění. Za tímto účelem z nich mohou být vyizolovány nejen nukleové kyseliny (např. DNA), ale i jednotlivé buňky a proteiny, v závislosti na vzniklé nové metodice. Pokud budou vzorky podrobeny genetickému testování, bude se jednat výhradně o vyšetření genů majících vztah ke vzniku nádorů a k jejich odpovědi na protinádorovou léčbu.
Informovaný souhlas pacienta s odběrem krve a archivací nukleových kyselin pro účely banky klinických vzorků BBMR

 chirurgie - onkologie

 ostatní

    Žádanka pro zpracování  a archivaci krve/plazmy onkologických pacientů (BBMRI) v rámci FN HK - ÚKBD (úsek molekulární biologie)